ملک سلمان بعد از حادثه منا در دیدار مقامات امنیتی سعودی گفته بود این حادثه چیزی از ارزش های نیروهای امنیتی مان کم نمی کند. در حادثه دلخراش رمی جمرات در منا هزاران تن از حجاج مسلمان کشته و زخمی شدند.
سایت آزمایشی http://nojavan.khamenei.ir" پوسترهای زیبایی را با موضوع سبک زندگی برگفته از بیانات رهبری منتشر کرد
اینکه که قدیمی ها اعتقاد داشتند «کار را باید به کاردان سپرد» عین صواب است.
به عبارت دیگر با گسترش شبکه های اجتماعی و موج های طنزی چون #تحریمیم_می‌فهمی؟! به خوبی نشان می دهد که حالا دیگر نگاه مردم به برخی اظهارات مقامات سیاسی، تنها از دریچه طنز است.
درس و زندگیم خوب بود تا اینکه یکی گفت...
سرانجام مذاکرات جناب دکتر ظریف با گروه 1+5 پس از مدت ها خاتمه پیدا کرد.